Organisatie

Hoornstra wil zich blijven ontwikkelen om de status van een betrokken, betrouwbare en flexibele projectpartner in de grond-, weg en waterbouw te waarborgen.

Betrokken
Wij volgen de ontwikkelingen in de regio en staan graag dicht bij de opdrachtgever. Door in een vroegtijdig stadium met de opdrachtgever samen te werken zijn wij in staat problemen juist in te schatten en hiervoor goede oplossingen aan te dragen. Dit meedenken vraagt om betrokkenheid en een open houding met wederzijds respect.

Betrouwbaar
Vakbekwaam personeel en modern materieel vormen de basis van ons bedrijf, waarbij het leveren van kwalitatief hoogwaardig werk voorop staat. Bij Hoornstra staat u als opdrachtgever centraal en geldt 'afspraak is afspraak'. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

Flexibel
In een continu veranderende markt onderscheidt Hoornstra zich door een flexibele instelling. Onze aanpak kenmerkt zich door een heldere, inzichtelijke werkwijze. Van het ontwerp tot en met de uitvoering en het beheer en onderhoud. Eventuele problemen worden vroegtijdig gesignaleerd en opgevolgd door een adequate actie.

Hoornstra, een projectpartner waar u op kunt rekenen.