Hoornstra gaat voor CO2 reductie !

Hoornstra wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en levering van haar producten reduceren.

Om dit te realiseren berekent Hoornstra jaarlijks haar CO2 footprint. Dit inzicht in de CO2 uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2014 is de CO2 footprint voor het eerst berekend. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) conform richtlijnen van ISO14064-1.

Hoornstra wil in 2021 5% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van het jaar 2015.

Doelstellingen scope 1&2:
Om deze doelstelling te realiseren heeft Hoornstra een aantal maatregelen opgesteld voor de komende jaren.

Maatregelen ten behoeve van de kantoren:
- Stroom inkopen met SMK keurmerk;
- Inventarisatie verrichten naar de mogelijkheden voor zonnepanelen;
- inventarisatie LED verlichting
- Posters ophangen als reminder;
- Besparingstips naar medewerkers versturen.

Maatregelen ten behoeve van het wagenpark en de bedrijfsmiddelen:
- Enkel auto's met A en B label aanschaffen;
- Alle medewerkers instrueren op het toepassing van ‘Het Nieuwe Rijden';
- Alle medewerkers instrueren op het toepassing van ‘Het Nieuwe draaien';
- Start-stop systeem in materieel plaatsen;
- Medewerkers instrueren over het carpoolen;
- Besparingstips naar medewerkers versturen.

Scope 3
Hoornstra heeft ook een ketenanalyse opgesteld over de keten van het afval. Om de CO2 uitstoot in de keten van het afval te reduceren heeft Hoornstra de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

Hoornstra wil in 2021 ten opzichte van 2015 5% per ton afval minder CO2 uitstoten.

Om deze doelstelling te behalen zijn de volgende maatregelen geformuleerd:

- Het minimaliseren van het aantal af te leggen kilometers van en naar de afvalverwerker door afvalverwerkers uit te kiezen die dichter bij het project gelegen zijn;
- In samenwerking met de transportleveranciers duurzamer transport (Euro 6 motoren) inzetten op de projecten;
- Niet alleen de eigen medewerkers instrueren over ‘Het nieuwe rijden' maar ook de ketenpartners.
- Het asfalt niet afvoeren naar een afvalverwerker maar direct naar een asfaltcentrale voor hergebruik. 


Bestanden
Plan van aanpak reductiedoelstellingen
Energie meetplan
Actieve deelname initiatieven
Ketenanalyse afval
Communicatiebericht
3.A.1_2 Emissie inventaris rapport 07-2016 v1
Inventaris - v3.2 - 2015
Inventaris - v3.2 - 2016 1e halfjaar 2016
Inventaris - v3.2 - 2016
3.A.1_2 Emissie inventaris rapport 2016 v1
nr 5 CO2 3.C.1 Communicatiebericht 05-2017
5 B 1_1 review CO2 Reductiedoelstellingen 2016 (2)
Energie Meetplan Bufferzone
Footprint Bufferzone 06-2017
Doelstelling CO2 Bufferzone
Plan van aanpak Bufferzone
Emissie Inventaris Rapport EHS Westerlanden
Review reductiedoelstellingen EHS Westerlanden
Energie Meetplan EHS Westerlanden
Plan van aanpak CO2 reductiedoelstellingen EHS Westerlanden
Doelstelling CO2 EHS Westerlanden
CO2 Footprint EHS Westerlanden
3.A.1_2 Emissie inventaris rapport 07-2017 v1
3.A.1_2 Emissie inventaris rapport 2017 v1
3.B.2_2 Energie meetplan 200318
5.B.1_1 review CO2 Reductiedoelstellingen 2017
5.B.1_1 review CO2 Reductiedoelstellingen 072017
CO2-prestatieladder EC-CO2-00058 3.0 vigerend vanaf 31 7 2017
Bewijs van deelname 2018
Bufferzone 2018 Emissie inventaris rapport
Bufferzone 2018 Energie meetplan
Bufferzone 2018 Overzicht
Bufferzone Plan van aanpak CO2 reductiedoelstellingen
5.B.1_1 review CO2 Reductiedoelstellingen 072018
3.A.1_2 Emissie inventaris rapport 07-2018 v1