Grondwerk

Het grondwerk wordt voornamelijk uitgevoerd bij de aanleg van wegen, riolering en cultuurtechnische c.q. landschappelijke werken.

Naast het benodigde grondwerk voor het bouwrijpmaken van bestemmingsplannen en reconstructie van rioleringen en wegen worden jaarlijks nog steeds grote projecten uitgevoerd in de vorm van kavelaanvaardingswerken, kavelverbeteringswerken en natuurherstelprojecten.
Voor al het grondwerk wordt in hoofdzaak alleen gebruik gemaakt van eigen materieel en mensen zodat kwaliteit en flexibiliteit ten aller tijde gewaarborgd kunnen worden.

 

ISO9001 VCA2