Geodesie

Voor de planvorming van civieltechnische projecten is het belangrijk om de huidige situatie duidelijk in kaart te brengen. Deze landmeetkundige informatie is onmisbaar voor het verdere verloop van een project. Wij kunnen u helpen aan deze gewenste gegevens.

AviTec Advies & Techniek is in het bezit van moderne meetapparatuur zoals een Robotic Total Station en een GPS systeem. De voorbereidingen voor het uitzetten en inmeten worden getroffen met AutoCad, waarna er in het veld zeer nauwkeurig kan worden gewerkt.

Eenmaal in het veld kan de gewenste inmeting snel en nauwkeurig worden verzorgd. Het uitlezen en verwerken van de meetgegevens gebeurt in AutoCad en kan in bijna ieder gewenst formaat overhandigd worden aan de opdrachtgever.

Indien gewenst kunnen er probleemloos hoeveelheden bepaald worden door middel van een DTM (digitale terrein meting). Deze gegevens kunnen gekoppeld worden aan een grondbalans, waardoor er een uitstekende basis ontstaat voor een RAW bestek.

 

Wij verzorgen voor u onder andere de volgende meetvormen:

  • Grondslagmetingen;
  • Rastermetingen;
  • Hoogtemetingen;
  • DTM metingen
  • Revisiemetingen;
  • Waterpassingen;
  • Profielmetingen;
  • Uitzetten van grond-, weg- en waterbouwprojecten;