Cultuur Techniek

Cultuur-technisch werk neemt de laatste jaren weer een steeds grotere vlucht vanwege het in ere herstellen van natuurgebieden of voorwaarden te scheppen om natuurgebieden in stand te houden.
Daarnaast heeft waterbeheer in Nederland altijd al een grote rol gespeeld en zal dat ook altijd blijven doen.

Gezien het gegeven dat Hoornstra B.V. ooit is begonnen in de cultuur-techniek en daarin nog steeds een belangrijke rol speelt in de noordelijke markt is de benodigde ervaring en kennis voor ieder probleem aanwezig.

Een greep uit de diverse werkzaamheden die zoal worden verricht zijn;

  • Aanbrengen van betuining
  • Aanbrengen van ontvangst- en stortebedden
  • Aanbrengen van stuwen en inlaten
  • Aanbrengen van houten damwand constructies
  • Diverse oeverbeschoeiingen
  • Aanbrengen van vuilroosters en hekwerken

 

ISO9001 VCA2