Avitec advies & techniek

AviTec Advies & Techniek is een adviesbureau welke opdrachtgevers de benodigde ondersteuning biedt voor het succesvol realiseren van civieltechnische projecten. Het traject van planvorming tot realisatie kunnen wij volledig voor u uit handen nemen. Vanaf de gehele civieltechnische voorbereiding tot aan het toezicht houden of de directievoering tijdens de uitvoeringsperiode.

Het motto van ons is dan ook "ontzorgen", dat wil zeggen met alle kundigheid en expertise de taken van onze opdrachtgever uit handen nemen. Naast ontzorgen vinden wij heb ook belangrijk om de opdrachtgever op de hoogte te houden van de status van het project. Informeren vinden wij ook een belangrijk aspect voor een goede, plezierige samenwerking. Onze organisatie is laagdrempelig, dit houdt in dat we gemakkelijk bereikbaar zijn en altijd open staan voor vragen. Korte lijnen en een direct contact tussen de opdrachtgever en het contactpersoon namens AviTec.

De civieltechnische dienstverlening bestaat o.a. uit:

  • Civieltechnische ontwerpen (rioleringsplan, verhardingstekening, details, profielen)
  • Digitale terreinmodellen met behulp van Civil3D
  • Uittrekken hoeveelheden met behulp van Civil 3D
  • Opstellen revisietekeningen
  • Visualiseren ontwerptekeningen
  • RAW- bestekken
  • Project ramingen
  • Opstellen exploitaties
  • Landmeetkundige werkzaamheden o.a.:

- Rastermetingen;
- Hoogtemetingen;
- Profielmetingen;
- Revisiemetingen;
- Uitzetwerkzaamheden.

Toezicht en directievoering tijdens uitvoering
Onze opdrachtgevers zijn veelal gemeenten, waterschappen, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, private ondernemingen en particulieren.

 

ISO9001 VCA2